Om misverstanden te voorkomen staan hier de kleine lettertjes waarin staat dat in deze site gegevens kunnen staan waarbij misschien niet bedoeld is wat er staat en als er al staat wat er bedoeld is het er misschien niet of niet meer had moeten staan. U hebt waarschijnlijk zin deze zin als pure onzin te beschouwen, zo dat al zin heeft; toch kunnen aan de inhoud, die puur informatief bedoeld is en niet gericht op enig rechtsgevolg, geen rechten worden ontleend, hoe rechtgeaard u ook zou kunnen zijn in uw streven om recht door zee uw recht te halen. Ik hoop daarbij oprecht dat ik, in mijn gerechtvaardigde streven te vermijden dat ik door de Rechter terecht zou worden gewezen, uw rechtsgevoel geen onrecht aandoe door een dergelijk rechtlijnig rechtsmiddel toe te passen. Om een en ander maar even recht te zetten.

Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken wij u om via e-mail contact met ons op te nemen. U kunt via de contact pagina online een bericht versturen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

© 2014, J. Payam, Deventer.